براى كسب  امتیاز اکسپرس انتری در هرسه برنامه فدرال مهاجرت به كانادا ، فرم محاسبه گر اكسپرس انترى زير را تكميل نماييد
نكته: حداقل امتياز مجاز براى ورود به برنامه و تشكيل پروفايل اكسپرس انترى فدرال 67 از 100 است

لطفا تمامى فيلد ها را تكميل و در پايان امتياز بدست آمده را مشاهده نماييد

فرم محاسبه اکسپرس انتری فدرال

برای اجرای مجدد لطفا صفحه را رفرش نمایید

قبل از ثبت نام بخوانید

متقاضيان شركت در برنامه هاى استانى همچون بريتيش كلمبيا، ساسكاچوان ، مانيتوبا و … نياز به تشكيل پروفايل براساس امتیاز اکسپرس انتری فدرال دارند. متقاضيان پس از تشكيل پرونده بصورت آنلاين شماره پروفايل و كد شغلى دريافت خواهند كرد كه براى تشكيل پرونده اكسپرس انترى استانى به آن نياز خواهند داشت. براى تشكيل پروفايل اكسپرس انترى فدرال شما ميبايست مجاز به شركت در يكى از سه برنامه زير باشيد.

* Federal Skilled Worker Program
* Federal Skilled Trades Program
* Canadian Experience Class

فدرال

تفاوت تشكيل پروفايل اكسپرس انترى فدرال

قوانين و سيستم دولتى كشور كانادا به دو بخش فدرال و استانى تقسيم شده است . هر استان قوانين مجزاء خود را مى تواند اعمال و اجرا نمايد كه به اين نوع سيستم “Provincial government “گفته مى شود. سيستم هاى استانى مسئول تصميمات محدود به استان ها همچون بهداشت ,آموزش و راهسازى را بر عهده دارند در حاليكه سيستم سراسرى به نام فدرال Federal كنترل و قانونگذارى در امور ملى همچون امنيت و قوانين جزائى را بر عهده دارد.

 
برنامه هاى مهاجرتى كانادا نيز به دو بخش فدرال و استانى تقسيم مى شوند. برنامه هاى فدرال شامل تمامى استانها (جز استان كبك ) هستند . برخلاف برنامه هاى فدرال ، برنامه هاى Provincial محدود به استان هاى مجزا از هم در كانادا هستند. در سالهاى اخير فعاليت چشمگيرى در روند مهاجرتى كانادا تحت برنامه هاى استانى اتفاق افتاد. استانهايى همچون نيوبرانزويك ، ساسكاچوان ، مانيتوبا و حتى پرنس ادوارد كه توانستند نيروى كار و مهاجر قابل توجهى بدست آورند. پيشتر، اكثريت جمعيت مهاجران معطوف به سه استان بريتيش كلمبيا (ونكوور) ، انتاريو (تورنتو) و آلبرتا (كلگرى ) بر اساس پراكندگى جمعيت كانادا بود.

نكته: تمامى برنامه هاى استانى ميبايست تائيديه نهايى مهاجرت و قوانين فدرال را بدست آورند. شامل استان كبك

Scroll to Top
Open chat