تبدیل CELPIP ,IELTS , CLB

IELTS GENERAL


CELPIP GENERAL

FAQ

سوالات متداول

‎معيار مشترك براى ارزيابى توانايى زبان توسط اداره مهاجرت كانادا مى باشد
در فرم هاى ارزيابى و مهاجرتى عموما بجاى قرار دادن تمامى آزمون هاى مختلف همچون آيلتس IELTS, سلپيپ CELPIP و TEF از يك معيار واحد و تبدیل CLB  استفاده مى شود.

CLB به خودى خود ، آزمون محسوب نمى شود و تنها نياز به گذراندن آزمون هاى قابل قبول اداره مهاجرت و تبديل CLB داريد

* English

* CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program
* جز ثبت نام در موسسات آموزشى، شركت در سلپيپ در بخش جنرال الزاميست
* مورد قبول نيست General-Ls

* IELTS: International English Language Testing System
* you must take the General Training option
* آيلتس آكادميك براى اكسپرس انترى قابل قبول نيست

* French

* TEF Canada: Test d’évaluation de français,
* شامل چهار بخش:
* compréhension de l’écrit
* compréhension de l’oral
* expression écrite
* expression orale

* TCF Canada: Test de connaissance du Français
* شامل چهار بخش:
* compréhension de l’écrit
* compréhension de l’oral
* expression écrite
* expression orale

تبدیل CLB

‏The Canadian English Language Proficiency
‏Index Program و يا همان CELPIP آزمون رسمى زبان انگليسى است كه به همراه آزمون آيلتس از سوى اداره مهاجرت كانادا قابل قبول و معتبر مى باشد. سلپيپ همچون اكثريت آزمون ها به ارزيابى چهار توانايى Speaking,Writing,Reading و Listening در دو گروه آكادميك و جنرال مى پردازد. متقاضيان ميبايست براى اخذ ويزا و اجازه تحصيل در گروه سلپيپ آكادميك و بمنظور شركت در برنامه هاى مهاجرتى ديگر همچون اكسپرس انترى و يا ويزاى كار در سلپيپ جنرال شركت نمايند. از لحاظ ساختار آزمون ، سلپيپ فرمت متفاوت و منحصر به خود را اجرا مى كند ، از سوى ديگر منابع آزمون و آموزشى به مراتب كمترى به نسبت آزمون آيلتس دارا است. تفاوت مهم ديگر وجود مراكز محدود براى آزمون سلپيپ مى باشد، به طوريكه برخلاف آيلتس ، تنها گزينه هاى آزمون كشور كانادا و امارات متحده (دوبى ) است. مهاجران بسيارى براى كسب امتياز شهروندى كانادا در اين آزمون و در بخش جنرال شركت مى نمايند.تبدیل CLB

به بالای صفحه بردن
Open chat