محاسبه امتیاز اکسپرس انتری کانادا

محاسبه امتیاز اکسپرس انتری نهایی محاسبه گر امتیاز در انتهای صفحه اگر امتیاز کافی برای اکسپرس انتری ندارید محاسبه امتیاز اکسپرس انتری به موارد متعددی بستگی داشته و قابل تغییر است. اگر در گروه متقاضیانی قرار دارید که فاصله زیادی با امتیاز ۴۴۰ دارند , توصیه ما تمرکز و تلاش برای کسب پیشنهاد کاری معتبر … Continue reading محاسبه امتیاز اکسپرس انتری کانادا